De echte online postzegelhandel
 +32.(0)50.611.303
EN  NL  FR  DE
Levering steeds aangetekend: € 5 - Minimumbestelling: € 50 - Gratis vanaf € 100
21-07-2024 02:02landen : 82 items : 363855catalogusreferenties : 148251verschillende reeksen : 55619

Nieuwe kortingen : > 250 € = -5% en > 750 € = -10%


Algemene voorwaarden

1. Het bestellen van postzegels of andere voorwerpen op de website 'Philamundi' van WPH nv houdt het aanvaarden in van deze verkoopsvoorwaarden. Eens een bestelling op de site bevestigd is ontstaat een rechtsgeldige verbintenis. Alle op de site vermelde informatie is rechtsgeldig.

2. De verkoop geschiedt contant. De verzending gebeurt binnen de week na ontvangst van de betaling.

3. De bijdrage in de portkosten bedraagt € 5. De verzending gebeurt aangetekend wereldwijd. Beschadigde of geopende zendingen dienen te worden geweigerd. Eens de zending aanvaard is kan WPH nv niet meer aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal tijdens het transport

4. WPH nv heeft het recht de verzending naar bepaalde landen te weigeren indien zij over onvoldoende garanties beschikt dat de verzending veilig kan gebeuren. De lijst van de landen waarnaar wel wordt verzonden is raadpleegbaar op onze site.

5. Er zijn verschillende beveiligingsmechanismen ingebouwd opdat niet meer voorradige zegels ook niet meer online zouden kunnen gekocht worden. Indien niet meer leverbare zegels toch zouden besteld en betaald zijn dan betalen wij deze natuurlijk terug.

6. Betaling dient te gebeuren via één van de online aangeboden betalingsmogelijkheden. Al deze betalingen en de gegevensoverdracht betreffende deze betalingen verlopen over beveiligde servers.

7. Alle items worden naar best vermogen beschreven en eventueel afgebeeld. De afbeelding van items is een type-afbeelding. Dit geldt ook voor alle volledige jaren. Individuele items met een verkoopprijs van meer dan 100 Euro worden individueel afgebeeld.

8. De echtheid van de zegels is gewaarborgd, tenzij deze die als vals werden omschreven of diegenen waarvoor voorbehoud werd gemaakt.

9. Verzamelingen, restanten en partijen worden verkocht in de staat waarin deze kavels zich bevinden. Hier zijn geen klachten mogelijk.

10. Een Europese verordening geeft 14 dagen bedenktijd voor aankopen op afstand. Daar kan, gezien de aard der goederen, enkel beroep op gedaan worden zolang de bestelling ongeopend wordt teruggezonden.

11. Onze kwaliteitsnorm voor postfris is : de kwaliteit van de zegel zoals die aan de post werd verkocht eventueel rekening houdend met algemeen aanvaarde fenomen van normale veroudering.

12. Wij besteden de grootste aandacht aan de zegels en uw bestelling. Mocht er desondanks iets verkeerd gelopen zijn contacteer ons dan, liefst per mail en met afbeelding van datgene wat uw klacht veroorzaakt.

13. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge, (België) bevoegd.